Konzultace možností řešeni a ověření připojení

Odsouhlasení řešení

Vypracování projektu a podání žádosti

Instalace a zapojení

Vyplacení dotace

Kdo může o dotaci na fotovoltaiku žádat?

Vlastník nebo stavebník rodinného domu (fyzická i právnická osoba). Podpora se týká dokončených i rozestavěných rodinných domů. U rekreačních objektů je podmínka trvalého pobytu žadatele 24 měsíců před žádostí o dotaci.
Jaké podmínky musím splnit, abych dostal dotaci na fotovoltaiku?
Instalovaná FVE splnit technické požadavky, kdy instalované zařízení musí být schváleno v programu Zelená úsporám.

Jak můžu podat žádost?

Žádost je možné podat pouze elektronicky, prostřednictvím účtu vytvořeného na SFŽP ČR.

Made on
Tilda